Registrer fangst

Det er kun muligt at registrere fangster i perioden fra konkurrencens start og til kl. 16.00.
Se holdets fangster og pointregnskab her.

 cm