Regler

Tilmelding

Regler for fiskeri

 • Der må maksimum fiskes med 3 stænger pr. båd. Der må dog gerne være ekstra stænger med.
 • Der må UDELUKKENDE fiskes med kunstagn. Levende og død agn af alle former er forbudt.
 • Der fiskes efter aborre, gedde og sandart. Fejlkrogede fisk tæller ikke med.
 • Under konkurrencen er der udsætningspligt. Afkrogningsmåtte og et gummibelagt net er et krav i alle både!
 • Vis hensyn over for lodsejere og fairplay over for dine konkurrenter.

Regler for sejlads

 • Fartgrænser på søen SKAL overholdes. Ved brud kan holdet diskvalificeres!
 • Der skal være synligt bådnummer på alle både. Dog kun både, som fremdrives af motor (også elmotor).
 • HUSK! Redningsvest, forsikring, fartbegrænsning, bådnummer og alkoholgrænse. Kontrol kan forekomme!

Registrering af fangster

 • Registrering af fangster skal ske umiddelbart efter fangst. Indrapporteringen lukker kl. 16:00! Ved problemer, skal de indrapporteres senest kl. 16:15 ved dommerbordet, ellers tæller de ikke med for dagen.
 • Fangster skal indrapporteres via hjemmesiden. Login gives ved udlevering af nummerbrik.
 • Fisken skal ligger på højre side med snuden mod 0 cm på brættet. Længden måles i hele cm. Der rundes op, til hele cm. dvs. en fisk på 52,2 cm bliver til 53 cm. En fisk under mål, rundes der dog ikke op på. Deltagernummer skal altid være synlig på billedet. Dommer har altid sidste ord. Deltager har selv ansvar for dokumentation, gem derfor billedet på telefonen.
 • Deltagerne har altid selv ansvaret for, at alle fangster er registreret korrekt ved konkurrencens slut. Tjek dine fangster løbende på hjemmesiden og evt, ved indlevering af nummerbrik.
 • Gedder over 110 cm, aborre over 40 cm og sandart over 70 cm, SKAL ses af dommerbåden inden release. Ring med det samme til tlf. 2267 2232.
 • Der kan hver dag registreres 3 aborrer, 3 gedder og 1 sandart, som tæller med. Du kan dog løbende indmelde alle dine fangster, men kun de længste tæller med. Det er det samlede antal point af disse fisk, som afgør placeringen i konkurrencen. Mindstemål for deltagelse er aborre 25 cm, sandart 50 cm gedde 60 cm.

Pointsystem

 • Gedde = 1 point pr. cm. Aborre = 2 point pr. cm. Sandart = 2 point pr. cm.
 • Længderne af de fangede fisk omregnes til point og lægges sammen. De point, der gives lørdag, giver en placering og ligeledes søndag.
 • Holdenes placering lørdag og søndag lægges sammen. Den bedste samlede placering vinder.
 • Ved placeringslighed, er det holdet med flest point over begge dage, der vinder.
 • Dette gælder kun fordeling af præmier. Ved øvrige placeringer deles placeringerne.
 • Præmier til største fisk af hver art, er individuelle til personen bag fangsten og ikke holdet.

Generelt

 • Ved deltagelse gemmer Predator Cup alle informationer, indtil næste års cup, med henblik på invitationer.
 • Alt indsendt billedmateriale, kan bruges af Predator Cup og Effektlageret til fremtidig markedsføring.
 • Nummerbrik SKAL afleveres søndag morgen og eftermiddag. Målebræt først søndag eftermiddag.
 • Overtrædelse af ovenstående regler kan medføre diskvalifikation!