Regler

 • Tilmelding/indskrivning skal ske på Effektlageret.dk.
 • Konkurrence for bådhold (max 85) med max tre deltager pr båd. Kun betalende deltagere må være i bådene.
 • Der må max fiskes med 3 stænger pr båd.
 • Levende og død agn er ikke tilladt, kun kunstagn må benyttes.
 • Der fiskes aborre, gedde og sandart. Fejlkrogede fisk deltager ikke i konkurrencen.
 • Under konkurrencen er der udsætningspligt, derfor er afkrogningsmåtte og et stort gummibelagt fangstnet påkrævet i alle både. Forefindes dette ikke kan båden diskvalificeres og udgår af konkurrencen.
 • Vis hensyn overfor lodsejerne, og udvis fairplay overfor dine konkurrenter.
 • De gældende fartbegrænsninger skal overholdes.
 • Der skal være synligt bådnummer på alle både, dette gælder kun både som fremdrives af motor (gælder også el-motor) link findes på predatorcup.dk.
 • Registrering af fangster skal ske umiddelbart efter fangst. Opleves der problemer, kan man indberette fangster ved indlevering af nummerbrik. Nås dette ikke senest kl. 16:15, tæller fisken ikke med i dagens konkurrence!
 • Fangster skal indrapporteres via mms til tlf 2267 2232. Ved modtaget fangst, bliver der kvitteret med 👍 (tommelfinger op). Fisken skal ligge på højre side med snuden mod enden af brættet. Længden måles i hele centimeter og der rundes op til næste centimeter. Deltager bevis/nummer skal være synligt på billedet. (Hvis billedet ikke overholder ovenstående, vil fisken blive diskvalificeret.) Billedet skal gemmes på din mobil, så det kan ses i højere opløsning ved tvivlsspørgsmål.
 • Deltager har altid selv ansvaret for, at alle fangster er indrapporteret korrekt ved aflevering af nummerbrik!
 • Gedder over 110 cm, aborre over 40 cm, sandart over 70 cm vil dommerbåden gerne se, så derfor ringes så tidligt som muligt på tlf 2267 2232 for at aftale om, at dommerbåden kan nå at komme forbi.
 • Der skal medbringes billedokumentation af de genudsatte fisk, så disse kan kontrolleres i tilfælde af dårlig opløsning eller tvivlstilfælde.
 • Der kan hver dag registreres 3 aborre, 3 gedder og 1 sandart. Det er det samlede antal point af disse fisk, som afgør placeringen i konkurrencen. I skal bare uploade alle fisk i fanger over disse mål. Aborre over 25 cm, sandart over 50 cm, gedde over 60 cm. Fisk under disse mål tæller ikke med i konkurrencen (heller ikke spurt præmier!).
 • Gedde 1 cm = 1 point. Aborre 1 cm = 2 point. Sandart 1 cm = 2 point.
 • De fangede centimeter fisk lægges sammen og omregnes til point. De point man får lørdag, giver en placerings for lørdag og ligeså søndag.
 • Holdets placering lørdag og søndag lægges sammen. Dem med den bedste samlede placering vinder og næst bedst bliver nr. 2 osv.
 • Ved placeringslighed er det den med de fleste antal point lørdag + søndag der bliver højst rangerende. Er dette også lige, er det holdet med flest point søndag, der rangeres højst. Er dette også lige, er det holdet med den længste gedde, som bliver højst rangeret. Ved forsat lighed er det længste aborre.
 • Dette gælder kun fordeling af præmier. Ved øvrige placeringer deles placeringerne.
 • Præmierne til største aborre, gedde og sandart er individuelle til personerne.
 • Vær opmærksom på, at man giver arrangørerne af PredatorCup lov til at gemme de relevante informationsdata frem til næste års udsendelse af invitationsmateriale, samt alt indsendt billede materiale fra dagene kan benyttes i forbindelse med promovering af PredatorCup.
 • Nummerbrik skal afleveres ved slut både lørdag og søndag! Målebræt skal først afleveres søndag.
 • Overtrædelse af ovenstående regler kan medføre diskvalifikation!