Regler

 • Tilmelding/indskrivning skal ske på www.effektlageret.dk
 • Konkurrencen er for bådhold (Max 85 både) med MAX 3 deltagere pr. båd. Kun deltagere må være i både.
 • Der må MAX fiskes med 3 stænger pr. båd. Der må dog gerne være ekstra stænger med.
 • Der må UDELUKKENDE fiskes med kunstagn. Levende og død agn af alle former er forbudt.
 • Der fiskes efter aborre, gedde og sandart. Fejlkrogede fisk tæller ikke med.
 • Under konkurrencen er der udsætningspligt. afkrogningsmåtte og et gummibelagt net er et krav i alle både! Forfindes disse ikke i båden, kan holdet diskvalificeres.
 • Vis hensyn overfor lodsejere og fairplay over for dine konkurrenter.
 • Fartgrænser på søen SKAL overholdes. Ved brud kan holdet diskvalificeres!
 • Der skal være synligt bådnummer på alle både. Dog kun både, som fremdrives af motor (også elmotor).
 • Registrering af fangster skal ske umiddelbart efter fangst. Ved problemer, skal de indrapporteres ved indleveringen af nummerbrikken senest kl. 16:15, ellers tæller de ikke med.
 • Fangster skal indrapporteres ved MMS til 22672232. Ved modtaget fangt, bliver der svaret på sms.
 • Fisken skal ligger på højre side med snuden mod 0cm på brættet. Længden måles i hele cm. Der rundes op, til hele cm. dvs. en fisk på 52,2cm bliver til 53cm. En fisk under mål, rundes der dog ikke op på. Deltagernummer skal altid være synlig på billedet. Billedet SKAL gemmes, ved tvivlspørgsmål skal det kunne fremvises ved indlevering af nummerpladen. Dommer har altid sidste ord.
 • Deltager har altid selv ansvaret for, at alle fangster er registreret korrekt ved konkurrencens slut. Tjek dine fangster ved indlevering af nummerbrikken.
 • Gedder over 110cm, aborre over 40cm og sandart over 70cm, SKAL ses af dommerbåden inden release. Ring med det samme til tlf. 22672232.
 • Der kan hver dag registreres 3 aborre, 3 gedder og 1 sandart. Det er det samlede antal point af disse fisk, som afgør placeringen i konkurrencen. Mindstemål for deltagelse er aborre 25cm, sandart 50cm gedde 60cm.
 • Gedde = 1 point pr. cm. Aborre = 2 point pr. cm. Sandart = 2 point pr. cm.
 • De fangede fisk lægges sammen og omregnes til point. De point der gives lørdag, giver en placering og ligeledes søndag.
 • Holdenes placering lørdag og søndag lægges sammen. Den bedste samlede placering vinder.
 • Ved placeringslighed, er det holdet med flest point over begge dage, der vinder.
 • Dette gælder kun fordeling af præmier. Ved øvrige placeringer deles placeringerne.
 • Præmier til største fisk af hver art, er individuelle til personen bag fangsten og ikke holdet.
 • Ved deltagelse gemmer Predator cup alle informationer, indtil næste års cup, med henblik på invitationer.
 • Alt indsendt billedmateriale, kan bruges af Predatorcup og Effektlageret til fremtidig markedsføring.
 • Nummerbrik skal afleveres ved slut både lørdag og søndag. Målebræt skal først afleveres søndag.
 • Overtrædelse af ovenstående regler, kan medføre diskvalifikation!
 • HUSK! Redningsvest, forsikring, fartbegrænsning, bådnummer og alkoholgrænse. Kontrol kan forekomme!