Kajakker

 • Tilmelding/indskrivning skal ske i EffektLagerets butik, web: Effektlageret.dk eller PredatorCup.dk.
 • Konkurrence for Kajak (max 25) max 1 pr kajak
 • Der må max fiskes med 2 stænger pr Kajak.
 • Der fiskes aborre, gedde og sandart. Fejlkrogede fisk deltager ikke i konkurrencen.
 • Der må kun fiskes med kunstagn.
 • Under konkurrencen er der udsætningspligt, derfor er afkrogningsmåtte og et stort gummibelagt fangstnet påkrævet i alle både. Forefindes dette ikke kan båden diskvalificeres og derfor udgår af konkurrencen.
 • Vis hensyn overfor lodsejerne, og udvis fairplay overfor dine konkurrenter.
 • Registrering sker via Fangstjournalen.dk. Fisken skal ligge på højre side med snuden mod enden af brættet. Længden måles i hele centimeter og der rundes op til næste centimeter. Deltager bevis/nummer skal være synligt på billedet. (hvis billedet ikke overholder ovenstående, vil fisken blive diskvalificeret.) Efter billedet er taget, åbnes app’en “Fangstjournalen” hvor der startes fisketur, Art “Vælges”, Længde “Vælges” og billede uploades og “fisketur” afsluttes, da billedet så automatisk overføres til PredatorCup.dk. Har man problemer med at Uploade kan disse også leveres til Dommerne ved startstedet. Det skal ske senest kl. 16.15. eller vil dagens fangster ikke tælle i konkurrencen.
 • Gedder over 110 cm, aborre over 40 cm, sandart over 70 cm vil dommerbåden gerne se, så der for ringes så tidligt som muligt på tlf 2267 2232 for at aftale om Dommerbåden kan nå at komme forbi.
 • Der skal medbringes billedokumentation af de genudsatte fisk, så disse kan kontrolleres i tilfælde af dårlig opløsning eller tvivlstilfælde.
 • Der kan hver dag registreres 3 aborre, 3 gedder og 1 sandart, det er den samlede point af disse fisk som afgør placeringen i konkurrencen. I skal bare uploade alle de fisk i fanger, vi skal nok sortere så det kun er de længste som kommer med.
 • Gedde 1cm = 1 point. Aborre 1cm = 2 point. Sandart 1cm = 2 point.
 • Point system: de fangede cm fisk lægges sammen og omregnes til point. De point man får lørdag giver en placering for lørdag. De cm fisk man fanger søndag omregnes til point som også giver en placering.
 • Deltagerens placering lørdag og søndag lægges sammen. Den med den laveste samlede placering vinder og næst lavest nr 2. Osv.
 • Ved placeringslighed er det den med de fleste antal point lørdag + søndag der bliver højst rangerende. Er dette også lige er det holdet med flest point søndag der rangeres højst. Er dette også lige er det holdet med den længste gedde som bliver højst rangeret. Ved forsat lighed er det længste aborre.
 • Præmie til konkurrencens største aborre, gedde og sandart. (præmien er individuel).
 • Vær opmærksom på, at man giver arrangørerne af PredatorCup lov til at gemme de relevante informationsdata frem til næste års udsendelse af invitationsmateriale, samt alt billedmateriale fra dagene kan benyttes i forbindelse med promovering af PredatorCup.